O oralnoj higijeni

Čistoća zuba je dokazano uvjet za njegovo zdravlje, kao i zdravlje svih struktura koje ga okružuju!